องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาความต้องการด้านการบริหารจัดการน้ำ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ณ ศาลาประชาคม หมู่๗(หลังโรงเรียนวัดท้องคุ้ง) และอาคารหนองเจ็ดเส้น อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง