องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมพิธีสดุดีคนดีศรีแผ่นดิน ถิ่นนรสิงห์ “พันท้ายนรสิงห์” ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีสดุดีคนดีศรีแผ่นดิน ถิ่นนรสิงห์ “พันท้ายนรสิงห์” ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการให้บุคคลทั่วไป ได้รำลึกถึงปูชนียบุคคลของตำบลนรสิงห์ ที่ประกอบคุณงามความดีต่อบ้านเมือง เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เคารพกฏหมาย รักษาระเบียบวินัยยิ่งชีพ โดยให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประจำตำบลนรสิงห์และจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ ปลัดจังหวัดอ่างทอง ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ หมู่ที่ ๓ ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/zyosiiK2JmLEaujY/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/NVp3ot6zu3yWn64U/?mibextid=WC7FNe