องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยกองสาธารณสุข ออกให้บริการรถพยาบาล รับ-ส่ง ผู้ป่วย

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ กองสาธารณสุข ออกให้บริการรถพยาบาล รับ-ส่ง ผู้ป่วย ในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

#สายด่วนบริการรถพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โทร ๐๘๘-๑๒๑-๑๖๖๙

#ภาพนิ่งที่ปรากฏในวิดีทัศน์นี้ได้รับการอนุญาตจากผู้รับบริการแล้วตามกฎหมาย PDPA

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/BBq5n5PQ6UBdAnpe/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/CdqgH75uor7gfZtX/?mibextid=WC7FNe