องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อ ดำเนินงานจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดอ่างทอง

วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดอ่างทอง โดยการนำของ นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ดำเนินงานจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดอ่างทอง ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการฯอำนวยการ ณ วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/oXZiZELvuzUo96WY/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ: https://www.facebook.com/share/v/p1VzMuhoowRpm3fF/?mibextid=WC7FNe