องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

อบจ.อ่างทองร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายอำเภอโพธิ์ทอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯในครั้งนี้ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเกตุดำรงพานิช วัดจันทร์ ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/3Bk4w3oa86WAfvKr/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/AjKRx4VkuNjMx5yZ/?mibextid=WC7FNe