องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันที่ ๒๕ มี.ค.๒๕๖๔ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายวรากร มณฑาทิพย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาสักการะแด่วิญญาณวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานพิธีฯ ณ บริเวณอนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว หมู่ที่๒ ตำบลไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง