องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายสังคม ลาภเวช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบของให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลโผงเผง จำนวน ๕๑๔ ครัวเรือน ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง โดยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาด สมาชิกกาชาดนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอป่าโมกและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ณ ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง