องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ “วาระแห่งชาติ”ให้คนไทยได้รับวัคซีน Covid-๑๙ ณ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง