องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) โดยมีกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙,๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง ๗ อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น ๕,๔๗๓ คน

ในวันนี้เป็นการอบรม อสม.ของอำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๙๖ คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายภราดร ปริศนานันทกุล และนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง ร่วมพบปะพูดคุยกับพี่น้องชาว อสม. ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้แบ่งผู้เข้าอบรมออกเป็นสองช่วงเวลา คือ ภาคเช้า และภาคบ่าย เนื่องจากต้องปฎิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง