องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

อบจ.อ่างทอง รับมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงการ ๗๒ ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗”

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายชูเกียรติ์ พันธ์เกิด หัวหน้าฝ่ายนิติการ และ นางสาวปริยาภรณ์ สีสุข นักพัฒนาชุมชน รับมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงการ ๗๒ ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/WuRBzYFbWkV9GPPy/?mibextid=WC7FNe