องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

อบจ.อ่างทอง ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ ” ๗๒ ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗”

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ต้นมะพลับ ต้นไม้ประจำจังหวัดอ่างทอง) ตามโครงการ “๗๒ ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” เพื่อเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ อันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/3mnFDkyt6ccUhM95/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/XXXiYHgomjKh9d6L/?mibextid=WC7FNe