องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

๖ เม.ย.๒๕๖๔ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางรุ่งรัตน์ มีสมศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และนายวรากร มณฑาทิพย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง