องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย และนำหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มาให้บริการแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ให้ทราบ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้กล่าวถึงความห่วงใยขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่มีต่อผู้ประสบอุทกภัยให้ทราบ จากนั้นได้มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้แทนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง