องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรค โควิด-๑๙ (Moderna) สำหรับประชาชนในจังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ ๒๖ พ.ย. – ๘ ธ.ค.๒๕๖๔ โดยมีนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และทีมงานจากโรงพยาบาลโพธิ์ทอง ร่วมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการฯ พร้อมมอบกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนและผู้ดูแลผู้ป่วยทุก ๆ ท่านด้วย