องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายสังคม ลาภเวช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบของให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลจรเข้ร้อง อ.ไชโย จำนวนกว่า ๔๐๐ ชุด ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง โดยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาด นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอไชโย และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ โดยมีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนชาวบ้านในการรับมอบถุงยังชีพ