องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุศล ๙ คน รุ่นอายุ ๔๐+ ปี เพื่อสมทบทุนให้โรงเรียนในพื้นที่ตำบลไผ่วง

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุศล ๙ คน รุ่นอายุ ๔๐+ ปี เพื่อสมทบทุนให้โรงเรียนในพื้นที่ตำบลไผ่วง (โรงเรียนไผ่วงวิทยา, โรงเรียนวัดไผ่วง(ศุกรเสพย์วิทยาคาร) และโรงเรียนวัดต้นทอง) ณ สนามโรงเรียนวัดไผ่วง (ศุกรเสพย์วิทยาคาร) ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/bPdoKmXTgrXCVCbN/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/aBkaE7sj3SFVxkEL/?mibextid=WC7FNe