องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

อบจ.อ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีพิธีรับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จาก นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยผู้เชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน ๑๔๔ ธง ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับจังหวัดอ่างทอง กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ จากวัดไชโยวรวิหาร ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ไปยัง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และ พิธีอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณพิธีฯ หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลิก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/FA9LTwQfFbg5KpvG/?mibextid=WC7FNe