องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางสมพิศ นวมจิตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขตอำเภอไชโย เข้าร่วมงาน “เทศกาลกินผัดไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริโภคอาหารพื้นบ้านโบราณ อีกทั้ง ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง ภายในงานมีการแข่งขันผัดไทยเลิศรส กิจกรรมแข่งขันกินผัดไทย การแสดงดนตรี รำวงย้อนยุค การจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดไชโย (เพิ่มสุวรรณ ๔) ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/VgeYc3pj1U5GpQ7B/?mibextid=WC7FNe