องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ศาลาการเปรียญวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/j731U5G4uxKchMqu/?

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/XLfYqv2KCYQJg9ha/?