องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

อบจ.อ่างทอง เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมลิเกและศิลปวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายนิทัศน์ กลัดแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมลิเกและศิลปวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว เชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าศาลาการเปรียญวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทองกำหนดการจัดงานมหกรรมลิเกและศิลปวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/NWD4MWSHfiBFAh8d/?mibextid=WC7FNe