องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

๒๗ เม.ย.๒๕๖๔ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมของสถานที่ ในพื้นที่สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง ที่จะใช้เป็นสถานที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการ (Local Quarantine) ให้สมบูรณ์แบบ100% เพื่อเตรียมรองรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากเชื้อโควิด-19 โดยมีนายภราดร ปริศนานันทกุล , นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในครั้งนี้ด้วย ณ สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง