องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เวทีพัฒนาโครงการแก่ผู้รับทุน ภายใต้แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยกองสาธารณสุข นำโดย นางสาวพรรณปพร เผือกประพันธ์ หัวหน้าคณะทำงานแผนงานร่วมทุนฯ ได้ดำเนินการจัดเวทีพัฒนาโครงการแก่ผู้รับทุน ภายใต้แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ สร้างกระบวนการเรียนรู้ ค้นหาปัญหาที่แท้จริงของชุมชน ออกแบบกิจกรรม กำหนดตัวชี้วัดและผลลัพธ์ให้ชัดเจน พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มตามประเด็น: ต้นไม้ปัญหา และ ตามประเด็น : บันไดผลลัพธ์ แรงเสริมแรงต้าน โดยแบ่งเป็น ๑. ประเด็นผู้สูงอายุ ๒.ประเด็นเยาวชน ๓.ประเด็นยาเสพติด โดยมี นางสาวอัฒยา สง่าแสง หัวหน้าหน่วยจัดการจังหวัดอ่างทอง ทีมติดตามประเมินผลแผนงานร่วมทุน เป็นผู้บรรยายรายละเอียดโครงการฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

รูปภาพ : https://www.facebook.com/share/p/nHrmPBmNqsrS7akn/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/LsLs77tdrzPgBPkM/?mibextid=WC7FNe