องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมอำนวยความสะดวกการให้บริการกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ก่อนการฉีดวัคซีนตามโครงการ “โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ สำหรับประชาชนในจังหวัดอ่างทอง วัคซีน”ซิโนฟาร์ม” ณ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง