องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี การเสริมสร้าง คุณภาพชีวิต และค้นหาสิ่งผิดปกติของร่างกายในเบื้องต้น ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลอ่างทอง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง