องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงการสภากาแฟยามเช้าจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมโครงการสภากาแฟยามเช้าจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานในจังหวัดอ่างทองเพื่อเพิ่มมิติบูรณาการการทำงานร่วมกันให้สามารถบริการประชาชนในทุกภาคส่วน และตอบสนองนโยบายของจังหวัด โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในโครงการฯ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง ท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอ อปท. หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯ สำหรับการจัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดำเนินการจัดเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เป็นเจ้าภาพในการจัดงานโครงการฯ ณ บ้านหุ่นเหล็ก ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง และในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ โคกหนองนาโมเดล เรือนจำจังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid036TUvAVdzrQzACmzsjkgByRtp53TogfFjdnmRupkR8MdVKTHqwHmQPrAcLiYUk1y3l&id=100068308984993&mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/ht3cDxj67AWHxstp/?mibextid=WC7FNe