องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการ อบจ. พม.ร่วมใจ ในวันคนพิการสากล จังหวัดอ่างทอง เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมเยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆที่นำมาจัดแสดง ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง