องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

“โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองพบประชาชน เพื่อปวงประชาทั่วหน้า…ชีวามีสุข”ครั้งที่ ๔

รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค บริการน้ำดื่มสะอาดจากรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ รับลงทะเบียนขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้คำปรึกษาและการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ให้คำปรึกษาการชำระภาษีบำรุงอบจ.อ่างทอง แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกอบจ.อ่างทอง พร้อมด้วย นายสุพจน์ นาคประดิษฐ และ นายสิทธิชัย เดโช สมาชิกสภาอบจ.อ่างทอง เขตอำเภอสามโก้ คณะผู้บริหารอบจ.อ่างทอง ข้าราชการ พนักงานอบจ.อ่างทอง หน่วยงานราชการในจังหวัดอ่างทอง และได้รับเกียรติจาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายกเทศมนตรีอำเภอสามโก้ นายอำเภอสามโก้ กำนันตำบลราษฎรพัฒนา ร่วมเป็นเกียรติในการลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ เทศบาลตำบลสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอสามโก้และพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จำนวน ๔๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะโดยต้องการถนนที่ใช้สัญจรไปมามีคุณภาพและขุดลอกคลองให้มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการเกษตรและอุปโภค

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยจะนำเอาความคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขและงบประมาณที่มี เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/4Va3e3UD2BfqRHXy/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/AMgeVxVPWoCkcgFo/?mibextid=WC7FNe