องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางรัตนี ปกป้อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขตอำเภอโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยให้บริการประชาชนตาม “โครงการ อบจ.พบประชาชน” โดยบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย , ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีน้ำมัน , ยาสูบ ,โรงแรม และรับลงทะเบียนคำร้องขอให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย / อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำหรับผู้ป่วย ณ เทศบาลตำบลม่วงคัน อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง