องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ในระหว่างวันที่ 9 -11 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอไชโย พี่น้องชาวตำบลชัยฤทธิ์ และตำบลจรเข้ร้อง ที่ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือน จนได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำดื่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดย นายสุรเชษ  นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้นำรถผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์ ไปบริการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยพี่น้องประชาชนสามารถนำภาชนะมาบรรจุใส่ เพื่อนำไปใช้ในการบริโภคยังครัวเรือนของพี่น้องทุกๆท่าน