องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนวัดท่าชุมนุม จำนวน ๘๕ คน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวจังหวัดอ่างทอง ณ พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพ : https://www.facebook.com/share/p/R674P2rbFAXm6Ldd/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/KAgQxKufJxmLugER/?mibextid=WC7FNe