องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จาก โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ จำนวน ๑๖๐ ท่าน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวจังหวัดอ่างทอง ณ พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/uAeCNsBCn3QCpvkt/?mibextid=WC7FNe