องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๔๐ ท่าน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจังหวัดอ่างทอง ณ พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/MnohYeqSMCxMLVJP/?mibextid=WC7FNe