องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนายสุรเชษ นิ่มกุล เป็นผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน และกิจกรรมของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระหว่างปี พ.ศ.2558- 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานพิธีฯและเป็นผู้เชิญเข็มเชิดชูเกียรติวางบนพาน พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง