องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (ปีที่ 39) ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกภาคกลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 25 – 31 มีนาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นลง และได้จัดพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน โดยมีนายภราดร ปริศนานันทกุล นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านสามเรือน จังหวัดเพชรบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย จังหวัดราชบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว จังหวัดสุพรรณบุรี

นักกีฬายอดเยี่ยม
ประเภททีมชาย ได้แก่ เด็กชายณัฐนนท์ ทิมค้า โรงเรียนบ้านสามเรือน จังหวัดเพชรบุรี
ประเภททีมหญิง ได้แก่ เด็กหญิงชนิดาภา ช่วงเจริญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
ประเภททีมชาย ได้แก่ นายมนัส ปานนิล โรงเรียนบ้านสามเรือน จังหวัดเพชรบุรี
ประเภททีมหญิง ได้แก่ นายพิพัฒน์ เล่ากิมพงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม