นายสมศักดิ์ เมืองทอง
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
ข้าราชการ

เบอร์ติดต่อ: 035-611484-5 ต่อ 102