นายสมยศ แจ่มกระจ่าง
เลขานุการนายก
อบจ.อ่างทอง

เบอร์ติดต่อ: 06-1489-5345