องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

นายสุรเชษ นิ่มกุล
นายก อบจ.อ่างทอง

ผู้เยี่ยมชม

0 0 1 1 2 7
ผู้ใช้วันนี้ : 40
ผู้ใช้เมื่อวานนี้ : 66
ผู้ใช้ 7 วันล่าสุด : 266
ผู้ใช้ 30 วันล่าสุด : 986
ผู้ใช้ในเดือนนี้ : 231
ผู้ใช้ในปีนี้ : 1127
ผู้ใช้ทั้งหมด : 1127

ผู้เยี่ยมชม

0 0 1 1 2 7
ผู้ใช้วันนี้ : 40
ผู้ใช้เมื่อวานนี้ : 66
ผู้ใช้ 7 วันล่าสุด : 266
ผู้ใช้ 30 วันล่าสุด : 986
ผู้ใช้ในเดือนนี้ : 231
ผู้ใช้ในปีนี้ : 1127
ผู้ใช้ทั้งหมด : 1127

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การลริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

23 กุมภาพันธ์ 2021

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)

23 กุมภาพันธ์ 2021

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561

22 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง และตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. 01-030 บ้านหัวเด่น-บ้านจำลอง ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง และตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง และตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศร่างประกวดราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. 01-030 บ้านหัวเด่น-บ้านจำลอง ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง และตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มีนาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างซ่อมระบบแอร์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ของรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค- 628 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มีนาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลล์ ๑๒๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มีนาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวนความสะดวกภายในพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 มีนาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๓๐ บ้านหัวเด่น-บ้านจำลอง ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง และตำบลจำลอง อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 มีนาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างซ่อมระบบเบรค,สายดั้ม,ชุดไฟท้าง,สายคันเร่งและเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ของรถยนต์บรรณทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๐๒ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 มีนาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 มีนาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายางของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๔ อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขัดและทาสีโต๊ะหมู่บูชาและพระบรมฉายาลักษณ์ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ชั้น ๓) เนื่องจากชำรุด เสียหายจากการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมป้ายไม้ อบจ. และป้ายประวัติหินอ่อน พร้อมทำความสะอาด และทาสีหน้าทางเข้าโถงกลางอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กุมภาพันธ์ 2021

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

:: ลิ้งค์น่าสนใจ