องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

นายสุรเชษ นิ่มกุล
นายก อบจ.อ่างทอง

ผู้เยี่ยมชม

0 3 8 9 9 3
ผู้ใช้วันนี้ : 116
ผู้ใช้เมื่อวานนี้ : 86
ผู้ใช้ 7 วันล่าสุด : 1036
ผู้ใช้ 30 วันล่าสุด : 4352
ผู้ใช้ในเดือนนี้ : 2402
ผู้ใช้ในปีนี้ : 38993
ผู้ใช้ทั้งหมด : 38993

ผู้เยี่ยมชม

0 3 8 9 9 3
ผู้ใช้วันนี้ : 116
ผู้ใช้เมื่อวานนี้ : 86
ผู้ใช้ 7 วันล่าสุด : 1036
ผู้ใช้ 30 วันล่าสุด : 4352
ผู้ใช้ในเดือนนี้ : 2402
ผู้ใช้ในปีนี้ : 38993
ผู้ใช้ทั้งหมด : 38993

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประประมาณ พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

14 ตุลาคม 2021

การอนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบจ.อ่างทอง

17 กันยายน 2021

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ของ อบจ.อ่างทอง

17 กันยายน 2021

การอนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8 กันยายน 2021

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โอนครั้งที่ 7)

4 สิงหาคม 2021

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โอนครั้งที่ 6)

30 กรกฎาคม 2021

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โอนครั้งที่ 5)

12 กรกฎาคม 2021

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6 กรกฎาคม 2021

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

31 พฤษภาคม 2021

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

24 พฤษภาคม 2021

การปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓

15 ตุลาคม 2021

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

11 ตุลาคม 2021

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

7 ตุลาคม 2021

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

7 ตุลาคม 2021

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

5 ตุลาคม 2021

เรียนประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓

16 กันยายน 2021

การปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

3 กันยายน 2021

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

15 กรกฎาคม 2021

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

6 กรกฎาคม 2021

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

26 มิถุนายน 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕๖)

1 ตุลาคม 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2564

1 ตุลาคม 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่ง และอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอนตำแหน่งครู ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2564

1 ตุลาคม 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 55) พ.ศ. 2564

18 สิงหาคม 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การลริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลิ้งค์น่าสนใจ