องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

นายสุรเชษ นิ่มกุล
นายก อบจ.อ่างทอง

ผู้เยี่ยมชม

0 3 4 8 6 8
ผู้ใช้วันนี้ : 82
ผู้ใช้เมื่อวานนี้ : 145
ผู้ใช้ 7 วันล่าสุด : 1303
ผู้ใช้ 30 วันล่าสุด : 6380
ผู้ใช้ในเดือนนี้ : 3631
ผู้ใช้ในปีนี้ : 34868
ผู้ใช้ทั้งหมด : 34868

ผู้เยี่ยมชม

0 3 4 8 6 8
ผู้ใช้วันนี้ : 82
ผู้ใช้เมื่อวานนี้ : 145
ผู้ใช้ 7 วันล่าสุด : 1303
ผู้ใช้ 30 วันล่าสุด : 6380
ผู้ใช้ในเดือนนี้ : 3631
ผู้ใช้ในปีนี้ : 34868
ผู้ใช้ทั้งหมด : 34868

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

การอนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบจ.อ่างทอง

17 กันยายน 2021

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ของ อบจ.อ่างทอง

17 กันยายน 2021

การอนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8 กันยายน 2021

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โอนครั้งที่ 7)

4 สิงหาคม 2021

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โอนครั้งที่ 6)

30 กรกฎาคม 2021

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โอนครั้งที่ 5)

12 กรกฎาคม 2021

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6 กรกฎาคม 2021

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

31 พฤษภาคม 2021

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

24 พฤษภาคม 2021

การอนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

19 พฤษภาคม 2021

เรียนประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓

16 กันยายน 2021

การปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

3 กันยายน 2021

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

15 กรกฎาคม 2021

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

6 กรกฎาคม 2021

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

26 มิถุนายน 2021

ผลการเลือกประธานกรรมการ เลขานุการ และคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ทั้ง ๔ คณะ

28 พฤษภาคม 2021

ประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

21 พฤษภาคม 2021

การขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

3 พฤษภาคม 2021

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

18 มีนาคม 2021

คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

3 มีนาคม 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 55) พ.ศ. 2564

18 สิงหาคม 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การลริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

23 กุมภาพันธ์ 2021

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)

23 กุมภาพันธ์ 2021

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลิ้งค์น่าสนใจ