องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เดิมคือสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เมื่อย้ายที่ไปทำการใหม่จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง ซึ่งได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของจังหวัดอ่างทองตั้งแต่สมัยทวาราวดีถึงปัจจุบัน พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอ่างทองทุกพระองค์ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่างทอง บุคคลสำคัญทั้งในประวัติศาสตร์และผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดอ่างทอง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งนำเสนอผ่านการจัดแสดงและระบบมัลติมีเดีย

การให้บริการ

พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าบริการในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม