องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ใช้บริการหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเพื่อจัดอบรม สัมมนา งานมงคลสมรส และงานกิจกรรมต่างๆ

อัตราค่าบริการ

ช่วงเวลา : ครึ่งวัน
(08.00 – 12.00 น.)
ช่วงเวลา : เต็มวัน
(08.00 – 17.00 น.)
ช่วงเวลา : ช่วงเย็น – กลางคืน
(17.00 – 23.00 น.)
ช่วงเวลา : เต็มวัน – กลางคืน
(08.00 – 23.00 น.)
3,000 บาท4,500 บาท4,000 บาท8,000 บาท

ติดต่อยื่นความประสงค์ขอใช้หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้ที่

กองช่าง 0-3561-1484 ต่อ 501
หรือ กรอกข้อมูลที่นี่