องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง

สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ภายในมีสนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามเทนนิส อาคารอเนกประสงค์ (สนามวอลเลย์บอล และสนามบาสเก็ตบอล) และห้องฟิตเนส

การให้บริการ

เปิดให้บริการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในสนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามเทนนิส และการออกกำลังกายกลางแจ้ง
บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น.
ให้บริการประชาชนทั่วไปเล่นกีฬาและออกกำลังกายโดยไม่มีค่าบริการ
สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่ขอใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดอ่างทองมีการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเรียกเก็บค่าบริการ

ผู้ขอใช้บริการสามารถทำหนังสือขอใช้บริการหรือกรอกแบบฟอร์มยื่นขออนุญาตต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อสอบถาม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โทร 035-611484-5 ต่อ 601