องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ใช้บริการอาคารสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อจัดอบรม สัมมนา งานมงคลสมรส และงานกิจกรรมต่างๆ

อัตราค่าบริการ

ช่วงเวลา 08.00 – 12.00 น.ช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น.ช่วงเวลา 17.00 – 23.00 น.ช่วงเวลา 08.00 – 23.00 น.
1,000 บาท1,500 บาท2,000 บาท3,000 บาท

ติดต่อยื่นความประสงค์ขอใช้หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้ที่

กองช่าง 0-3561-1484 ต่อ 501
หรือ กรอกข้อมูลที่นี่