องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ข้อมูลติดต่อผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
นายสุรเชษ นิ่มกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง081-8521199
นายชรินทร์ เปาอินทร์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง081-8558974
นายสมพิศ พูลสวัสดิ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง081-7808989
น.ส.คอดียะฮ์ ทรงงามที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง081-3579877
นายสุรเชษฐ โพธิ์ไพจิตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง081-8571941
นายอวยชัย นุ่มประไพเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง081-9467130
นายสมยศ แจ่มกระจ่างเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง061-4895345
นายพูนพันธ์ สว่างแสงเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง081-8539955