องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และนายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ผู้อำนวยการ รพ.สต.ไผ่จำศีล กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมและตรวจติดตามการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ ตามแผนการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง