องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยผู้นำชุมชน สาธารณสุขอำเภอแสวงหา รพ.สต.สีบัวทอง และผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อติดตามการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยตามแผนการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง