องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.อ่างทอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายไพบูลย์ ศุภบุญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบจ.อ่างทองได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.อ่างทอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ณ ห้องโถงหน้าห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยมี นางพนตา ทองคำใส เลขานุการกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.อ่างทอง พร้อมด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบจ.อ่างทอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำอำเภอเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งนายก อบจ.อ่างทอง มอบหมายคณะอนุกรรมการประจำอำเภอเป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน กำหนดสถานที่เก็บรักษาบัตรและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (ผ.ถ.๓/๑) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ผ.ถ.๑/๕) และแต่งตั้งคณะทำงานประมวลผลคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/AqSGLLjRrUQ47C6S/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/QQFDc4GMBGTgUkkX/?mibextid=WC7FNe