องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

กิจกรรมงานรัฐพิธี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช ๒๕๖๗ พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ และพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๓ ฉบับพระราชทาน โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู อาจารย์ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีฯครั้งนี้ ณ หอประชุมสงฆ์ วัดอ่างทองวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง