องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๘.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดอ่างทอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฯ ณ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง