องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ร้านค้า และผู้สนใจร่วมจำหน่ายสินค้า ของกิน ของใช้ ของที่ระลึก ณ อุทยาสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 0-3561-1484