องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

คณะครูจากโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ จำนวน ๓๐ คน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวจังหวัดอ่างทอง ณ พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/CrAuTArL1QdJRsfs/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/btb8Le91chSyjpHi/?mibextid=WC7FNe