องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมอวยพรและมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ให้กับ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายชรินทร์ เปาอินทร์ และ นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมรับพรปีใหม่และรับของขวัญปีใหม่จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ณ บริเวณห้องโถงกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง